Ce este codul?

Codul în România

Istoria Codului în România

În 2001, la scrierea proiectului Legii nr. 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni, au fost inserate câteva prevederi importante ale Codului. Ulterior uni a trimis la specializare jurişti şi consilieri din Ministerul Sănătăţii pentru a elabora proiectul de lege (8 persoane).

În 2004 a apărut prima variantă a legii care în 2005 a fost revizuită şi de un jurist specializat în probleme de Cod de la sediul central al uni, din New York şi de un specialist IBFAN. Din 2004 legea este în planul de acte normative ale Ministerului Sănătăţii.

Nici unul dintre proiectele anterioare nu a ajuns la Parlament. A existat un proiect care a ajuns la câteva Ministere de resort (Justiţie, Finanţe, etc) pentru obţinerea avizelor necesare dar proiectul propriu-zis nu a fost depus la Parlament.


Actuala formă a proiectului de lege

  • transpune Directiva 2006/141/CE a Comisiei Europene privind formulele de început și formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică și de modificare a Directivei 1999/21/CE, directiva specială care "stabilește cerințele de compoziție și de etichetare pentru formulele de început și formulele de continuare destinate sugarilor în bună stare de sănătate din Comunitate şi care permite statelor membre să pună în aplicare principiile și obiectivele Codului Internațional de Marketing al Substituenților de Lapte Matern, care se referă la comercializarea, informarea și responsabilitățile autorităților sanitare".
  • Manualul de aplicare a Codului Internațional de Marketing al Substituenților de Lapte Matern este documentul explicativ al codului, adoptat de Reţeaua Internaţională de Acţiune pentru Alimentaţia Sugarilor, organizatie infiintata in 1979 sub egida OMS si uni. Pe baza manualului a fost realizata fundamentarea principiilor si a masurilor prevazute in proiectul de lege, fundamentare prezentata in Expunerea de motive a acestuia.


În anul 2010 şi 2011 Reprezentanta uni Romania a organizat o serie de întâlniri consultative cu toţi cei implicaţi: sectorul neguvernamental, specialişti în sănătatea şi protecţia mamei şi copilului, parlamentari, industria substituenţilor de lapte matern, mass media şi nu în ultimul rând, mamele. Toţi cei prezenţi au contribuit la realizarea proiectului legislativ venind cu propriile experienţe şi cu observaţii din realitate.

Pe 23 mai, în urma deciziei de a merge pe iniţiative parlamentară, proiectul a fost depus la Camera Deputaţilor avînd ca iniţiatori 30 de deputaţi şi 16 senatori.


Acum va urma cursul normal al unei iniţiative legislative, dezbatere, avizare şi votare.